Din kompletterande guide till Högskoleprovet, del 1

Din kompletterande guide till Högskoleprovet, del 1

Högskoleprovet består av några moment då det är bra att kunna ords betydelser. Olyckligt nog handlar det sällan om enkla ord. För att få full pott måste du kunna förstå ord som nihilist, domesticering och mankera. Misströsta däremot inte! Genom att öva upp din ordförståelse, kommer du lyckas förstå fler ords innebörd, ÄVEN om du aldrig tidigare hört dem. Hur då?

Många ord är så kallade avledningar, vilka består av ett grundord (rotmorfem) och ett eller flera affix. Affix är små tilläggsord, varav de som står före rotmorfemet kallas prefix och efter rotmorfemet heter suffix. Med kunskaper om olika affix betydelser, kan du skapa dig en uppfattning av ord bestående av prefix och/eller suffix.

Som du kanske märkt har vi redan börjat. Prefix har affixet pre-. Pre: Före. Prefix är affix som placeras före rotmorfemet. En synonym till prefix är förled.

Pre; Före; Preposition

Här kommer en lista på andra användbara prefix:

Prefix Betydelse Exempel
A Ej Asymmetrisk
Ark Gammal Arkeologi
Extro Utåt Extrovert
Intro Inåt Introducera
Intra Inom Intrastat
Hetero Olik Heterosexuell
Homo Lika Homozygot
Inter Mellan Internet
Post Efter Posttraumatisk
Retro Bakåt Retromode
A/Ab Från/bort Abdikera
Ack Till Ackompanjera
Aero Luft Aerosol
Akro Topp Akrobatik, akromegali, akropolis
Amfi Runt om Amfiteater
Ana Upp Analys
De Ned Degradera
Bi Fler Bigami
Bi Dubbel Bisexuell
Bio Liv Biologi
Demo Folk Demografi
Dia Mellan Dialog
Ex Ut Expandera
Gastro Mage Gastronomi
Hyper Över Hyperbol
Lito Sten Litografi
Ord Logo Logoped
In Inte Inaktuell
Infra Under, Nere Infrastruktur
Iso Lik Isotermi
Kon Med Konspiratör
Mono Enkel Monoton
Myo Muskel Myofibrill
Neo Ny Neomycin
Neuro Nerv Neurolog
Oligo Få Oligopol
Pan Hel Pankreas
Peri Kring Periferi
Re Åter Repetera
Semi Halv Semikolon
Sub Under Subkultur
Teo Guds Teolog
Termo Värme Termometer
Trans Över Transvestit
Xylo Trä Xylofon
Ad Till Addera
Ante Framför Antecipera
Derma Hud Dermatolog
Di Dubbel Dipol
Vita Liv Vital
Be Med/för Besked
Para Bredvid Parallell
Anti Emot Antirasist
Auto Själv Automat
Dys Svår Dysfunktionell
En I, in i Entropi
Em I, in i Eminens
Epi Efter, till, på Epitet
Eu Väl Euforisk
Holo Hel(het) Hologram
Hypo Under Hypotes
Kata Ned Katastrof
Mega Stor Megafon
Melan Svart, dyster Melankoli
Meta Om Metastas
Mikro Liten Mikroskop
Orto Rak, riktig Ortodox
Paleo Gammal Paleontologer
Proto Först Prototyp
Pseud Falsk Pseudonym
Syn Med, samman Synopsis
Sym Med, samman Symmetrisk
Tele Fjärran Telepati
O Inte Oseriös
Andro Man Androgyn
Astro Stjärn Astronaut
Cyber Virtuell Cybervärlden
Cyto Cell Cytostatiskum
Dis Isär Dissekera
Fil Vän av Filantropisk
Antro Människa Antropolog
Fysio Kroppslig Fysiologi
Gen Åter, alstra Generera
Geo Jord Geografi
Glyko Söt Glykemiskt index
Hagio Helighet Hagiografi
Hydro Vatten Hydrofob
Hypno Sömn Hypnotisören
Idio Säregen Idiolekt
Kromo Färg Kromatografi
Miso Fiende Misogyn
Nekro Död Nekrolog
Radio Strålning Radioaktivitet
Uni En Union
Veder Mot, åter Vedergällning
Kron Tid Kronisk

Observera att affixen ofta kan hjälpa dig att förstå ords betydelser, men dessvärre inte alltid. Till exempel: Anaerob (An: Inte, Aero: Luft) syftar på en individ som inte kräver syre för överlevnad. Vid första anblicken är det lätt att plocka ut affixet "ana": upp. Du har då fått "Upp-erob", vilket inte alls låter vettigt. Dessutom kanske du kopplade An: inte, till ordet anblick i en av de senaste meningarna. Faktum är däremot att anblick är synonymt med åsyn, skymt och syn. Det handlar alltså inte alls om något vi "inte har sett" (inte-blick). Kort sagt: Använd dina kunskaper med förnuft!

Nästa tisdag kommer en lista med suffix, dvs efterled, ut. Håll till godo!

Har du tips, tillägg eller frågor? Kommentera nedan, skriv på Kattekurirens Facebook eller maila kattetidning@gmail.com!

Skribent: Julia Rehn

Filmer du bör se

Malmö Fotomaraton