Du får aldrig din tid tillbaka

“Även om en skoldag går väldigt långsamt går ett helt skolår väldigt snabbt”

För majoriteten av kattes elever är skolan igång för fullt. Det betyder att läxor flödar, uppsatser skrivs, och prov planeras. Känslor av ångest och stress som lämnades kvar från förra terminen kryper sakta fram igen. 

Vadå ’’kattestil’’?

"Gemenskapen är det absolut roligaste med revyn!"